Warunki uczestnictwa

1.   Opłata za udział w obradach z referatem: 390 zł; dla doktorantów  290 zł; opłata za udział w obradach bez referatu: 230 zł; (w opłatę wliczone są koszty materiałów konferencyjnych, dwóch obiadów, przerw kawowych i uroczystej kolacji kończącej pierwszy dzień obrad; pozostałe środki przeznaczone będą na dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej (opłata zawiera 23% VAT)). Uczestnictwo w warsztatach
(wyłącznie jeden do wyboru) wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł.

2.   Warunkami koniecznymi przyjęcia zgłoszenia są:

    •  przesłanie wypełnionej karty pocztą elektroniczną do 15.03.2012 r. z dopiskiem Perspektywy biograficzne 2012, KBE na adres konferencja.biograficzna@o2.pl
    • dokonanie opłaty konferencyjnej nie później niż do 31 marca 2012 r.
    • dla osób planujących udział z referatem przesłanie, wraz z kartą zgłoszenia, streszczenia proponowanego wystąpienia (do 1500 znaków – mile widziana także wersja anglojęzyczna)

3.   Wpłat – po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia – dokonujemy na konto:

PEKAO SA, II Odział w Łodzi

14 1240 3028 1111 0010 0434 7782

Z dopiskiem: Perspektywy biograficzne 2012, KBE

4. Włączenie uczestnika do programu obrad uzależnione jest od otrzymania przez organizatora potwierdzenia dokonania opłaty konferencyjnej nie później niż do 31 marca 2012 r.

5. Nieprzekraczalny termin zgłaszania artykułów do publikacji: 30 czerwca 2012 r. (redaktorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia tekstów, które nie spełnią przyjętych wymogów edytorskich i merytorycznych). Zasady przygotowania tekstu do druku.

6. Na życzenie uczestników organizator może zarezerwować nocleg w Centrum Konferencyjnym UŁ,
ul. Kopcińskiego 16/18 (budynek miejsca obrad) – szczegóły oferty noclegowej znajdują się na stroniewww.csk.uni.lodz.pl


Reklamy

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: